410404 Oradea, str. Bernard Shaw nr. 36, Bl. C8, ap. 8
0359 410469   0741 132148   dukretgeza@yahoo.com

Istennel – a hazáért és a szabadságért

K E R E T P R O G R A M 

- 2003. március 14 – Kolozsvári Fórum: a Jubileumi Rákóczi Évek meghirdetése. A Fórum egy történészekből álló szakbizottságot kért fel az eseménynaptár kidolgozására. Ennek elvégzését a Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Bizottság munkatársai vállalták.
- Emlékbizottság létrehozása – belföldi és külföldi tagokkal – a felkérés már megkezdődött.
- Szakbizottság felállítása – a rendezvények, pályázatok és vetélkedők megszervezésére. 
- Együttműködés kiépítése
Eseménynaptár:

2003.
Istennel a hazáért és a szabadságért – A Rákóczi Jubileumi Évek megnyitója

Történelmi színhelyek: Balázsfalva, Belényes, Bélfenyér, Bihardiószeg, Bonchida, Brad, Domahida, Kővár, Kolozsvár, Máramarossziget, Nagybánya, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Szentbenedek, Székelyhíd, Szilágysomlyó, Torda, Vetés

 -  Partiumi Honismereti Találkozó – előadások                                            március 22
 -  Partiumi nyitóünnepség – tudományos ülésszak, templomi ünnep        május 10
 -  A Rákóczi-szabadságharc – vetélkedő az Ady Endre és a Szent László
    Gimnáziumokban                                                                                       Varadinum
 -  II. Rákóczi Ferenc nyomában – emlékkirándulás: Nagyvárad-Zsibó-
    Hadad-Szatmárnémeti-Kismajtény-Székelyhíd-Bihar útvonalon.             július 9    
 -  II. Rákóczi Ferenc nyomában – emlékkirándulás a Bánságban                augusztus 27-30 
-  Rákóczi emlékműsor – Ábrahám Sámuelné Lídia összeállításában és
   vezetésével – Szatmárnémeti                                                                     augusztus 30
 -  IX. Partiumi Honismereti Konferencia – Hegyközkovácsi                       szeptember 5-7  
-  A bélfenyéri csata megemlékezése: emlékünnep a tenkei református
    templomban, kopjafa-avatás Bélfenyéren                                                  november 2
-  Bihar a Rákóczi-szabadságharcban – tudományos ülésszak                november 29
 -  Pályázatok meghirdetése a szakbizottságok által megszabott témákban:
            1. Képzőművészeti pályázat – festmény, grafika, kisplasztika,
                szobor, fotó, film.                                                                           2005. 
2. Történelmi pályázat – II. Rákóczi Ferenc szabadságharca,
                történelmi szerepe. Felnőtt és diák kategóriában.                          2006.
            3. Néprajzi pályázat – mondák, legendák Rákócziról és a kurucok-
                ról. Felnőtt és diák kategóriában.                                                   2007.
            4. Drámapályázat                                                                               2008.

2004.

A Rákóczi-szabadságharc és Erdély

A Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója

Történelmi színhelyek: Bihar, Beszterce, Feketehalom, Gyulafehérvár, Holdvilág,
Kővár, Nagyenyed, Sepsiszentgyörgy–Brassó.
                                       - Diószeg, Álmosd
-  Vetélkedő középiskolásoknak: A Nagyenyedi Református Kollégium
   diákjainak hősies helytállása a Rákóczi-szabadságharcban                       március 13
-  Emlékkirándulás: Borsi – emlékünnep a fejedelem szülőházánál             március 28
-  X. Partiumi Honismereti Konferencia – Szatmárhegy                               szeptember 3–5
-  Bocskai és Rákóczi szabadságharca – emlékülés Nagyváradon, a
    Rákóczi-szabadságharccal kapcsolatos települések képviselőinek ta-
    lálkozása           – koszorúzás  az álmosdi emlékműnél                            október 18–19
-  Rákóczi zenei est – korabeli zenével – hivatásos régizene együttesek
    felkérése.                                                                                                    november
-  Páskándi Géza színdarab – a váradi színházban, Koltai Gábor
   rendezésében.                                                                                              ősszel

2005.

A vezérlő fejedelem – államszervezés

Történelmi színhelyek: Medgyes, Zsibó, Szamosújvár, Bethlen, Vice, Aranyosmeggyes 

-  Vetélkedő – toleráns valláspolitika – egyházi iskolák között                    május
-  Emlékkirándulás: Ónod – Eger /emlékülés a várban/ – Szécsény (2 nap) szeptember
-  Képzőművészeti pályázat díjkiosztó ünnepsége. Kiállítás a
    pályaművekből.                                                                                         október
-  Emlékülés – előadásokkal – Zilah esetleg Zsibó                                       november
-  Rákóczi zenei esték – kuruc nóták tanulása az ifjúsággal                         ősszel

2006.

Rákóczi művelődéspolitikája

Történelmi színhelyek:  erdélyi országgyűlés Huszton

-  Emlékülés – Rákóczi művelődési programjáról – Váradon                      május
-  Emlékkirándulás: Munkács – Huszt  (2 nap)                                            szeptember
-  Történelmi pályázat díjkiosztó ünnepsége. Dolgozatok felolvasása.        október

2007.

A magyar nemzet egysége

Történelmi színhelyek: Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelykocsárd, Radnót, Arad

-  Emlékülés – Marosvásárhely-vártemplom. Emléktábla avatása a
                        fejedelem beiktatásáról.                                                        április     
-  Vetélkedő – Rákóczi Erdélyben.                                                               május
-  Emlékkirándulás: Rákóczi útvonalán Erdélyben                                       szeptember
-  Néprajzi pályázat díjkiosztó ünnepsége. Dolgozatok felolvasása             október

 

2008.

Érdekegyesítés és a társadalmi bázis megteremtése

Történelmi színhelyek: Nagykároly, Görgényszentimre, Kolozsvár, Szászsebes
-  Emlékülés: Nagykároly                                                                                  február
-  Emlékkirándulás: Vaja – Sárospatak /délután emlékülés/ – Tokaj (2 nap) szeptember
-  Drámapályázat díjkiosztó ünnepsége                                                  október
-  Szavalóverseny – a kuruc kor költészete                                                    november    
-  Rákóczi zenei esték – korabeli táncok ismertetése az ifjúság körében       ősszel          

2009.

Rákóczi külpolitikája a szabadságharc megmentésére

Történelmi színhely: erdélyi országgyűlés Huszton
-  Emlékülés – előadások – Nagyváradon                                                     május  
-  Emlékkirándulás: Zágon – Mikes Kelemen nyomában     
                          Közös rendezvény a Kriza János Néprajzi Társasággal      szeptember  
-  Irodalmi műsor vetélkedővel egybekötve – Mikes Kelemenről                november  

2010.

A kurucok üzenete a mához

Történelmi színhely: Hadad
- Emlékülés – Kolozsvár – EMKE, EME Sapientia Alapítvány  
                     (Egyed Ákos, Sípos Gábor, Magyari András, Csetri Elek)     május/szeptember
- Vetélkedő – a Rákóczi életmű                                                                    május  
-  Szoboravatás – helyét egy későbbi időpontban döntjük el.  

2011.

A Rákóczi életmű értékelése

-  Emlékülés – Szatmárnémeti – közösen az itteni EMKÉ-vel, a Rákóczi                
                       Kollégiumban, koszorúzás a majtényi emlékműnél              május                                   
- Emlékkirándulás: Rodostó                                                                         szeptember    
- Emlékülés – Zágon                                                                                     október

Kiadói terv:

1. Kronológia + programfüzet + pályázathirdetések                                   október  
2. A 2003-ban elhangzott előadások                                                           december   
3. Minden év végén az azévi emlékülések anyagának kiadása    
4. Rákóczi breviárium                                                                                 2005
5. Összkiadvány (Minden könyv megjelenésekor könyvbemutató)           2010   
 6. CD-rom megjelentetése kuruc-nótákkal, korabeli zenével  
Egyéb feladatok: vándorzászló készíttetése    2003 végén, vagy 2004 elején
                             minden évben pályázatok készítése    
Megjegyzés: a PBMEB konferenciáin továbbra is elhangzanak előadások a Rákóczi-szabadságharcról.

            Nagyvárad, 2003. szeptember 30.                                         

                              Tőkés László                                                       Dukrét Géza
                                   püspök                                                        a PBMEB elnöke


Beszámoló a Jubileumi Rákóczi Évek tevékenységeirol

A 2003. március 14-én, Kolozsváron megtartott Márciusi Fórum, Tokés László püspök javaslatára, Határozatban hirdette meg a Jubileumi Rákóczi Éveket (2003–2011).AFórum egy történészekbol álló szakbizottságot kért fel az eseménynaptár kidolgozására. Ennek elvégzését a Partiumi és Bánsági Muemlékvédo és Emlékhely Bizottság munkatársai vállalták, akik kidolgozták a nyolcéves keretprogramot. Ennek alapján szerveztünk tudományos ülésszakokat, különbözo helyszíneken, emlékkirándulásokat emléküléssel egybekötve és az elhangzott eloadások alapján megjelentek a Jubileumi Rákóczi Évek címu könyvsorozatunk, eddig négy kötet, s készül az ötödik, záró kötet; Ezeken kívül vetélkedoket szerveztünk középiskolásoknak, történelmi-, néprajzi pályázatot hirdettünk meg.

2003. május 10-én volt megtartvaa Jubileumi Rákóczi Évek megnyitó ünnepsége Nagyváradon.A tudományos emlékülés az Egyházkerületi Székház dísztermében volt. Az ülést dr. Hermán M. János eloadó-tanácsos köszöntötte. Megnyitó beszédet Dukrét Géza tartott. Ezután a következo eloadások hangzottak el: Kupán Árpád: Tragikus emberi sors, dicso történelmi szerep – II. Rákóczi Ferenc élete; Dr. Tamás Edit: II. Rákóczi Ferenc és Sárospatak; Dr. Ágoston István György: A Rákóczi-szabadságharc gyökerei; Borbély Gábor: A Rákóczi-szabadságharc eseményei a Partiumban; Nánási Zoltán: A kurucok szabadságharca Székelyhíd környékén; Lakóné Hegyi Éva: II. Rákóczi Ferenc zsibói csatája és annak emlékezete az utókorban; Mihálka Zoltán: A Rákóczi-szabadságharc történelmi jelentosége. Az eloadások után dr. Tamás Edit, a sárospataki Rákóczi Múzeum fomuzeológusa nyitotta meg a fejedelem és családja emlékét idézo kiállítást.

Délután az ünnepség a nagyvárad-újvárosi templomban folytatódott. Igét hirdetett Tokés László püspök. Sándor Lajos eloadó-tanácsos kihirdette a 2003 és 2011 között tartandó Jubileumi Rákóczi Évek megkezdését. Ezután dr. Hazl József, a Rákóczi Szövetség elnöke mondott köszöntot, majd eloadást tartott dr. Csetri Elek akadémikus II. Rákóczi Ferenc és az európai gondolat címen. A rendezvény musorral ért véget.

Június 20–21. – Szinérváralján tartotta közgyulését a református egyházkerület, amelyen Dukrét Géza ismertette a Jubileumi Rákóczi Évek keretprogramját.

Június 30–július 5. – Nyíregyházán tartották a XXXI. Honismereti Akadémiát. Dukrét Géza, a Rákóczi-szabadságharc címu szekcióban, eloadást tartott II. Rákóczi Ferenc kapcsolata a Partiummal és Erdéllyel címen.

2003. július 19-én kirándulást szerveztünk II. Rákóczi Ferenc nyomában címen, Zsibó–Hadad–Bogdánd–Szatmárnémeti–Kismajtény–Bihar útvonalon. Idegenvezetok voltak Lakóné Hegyi Éva, Dukrét Géza, Borbély Gábor, besegített még Erdei János.

2003. augusztus 28–31. között kirándulást szerveztünk a Bánságba, II. Rákóczi Ferenc hamvainak nyomában címmel, a következo útvonalon: Temesvár – Buziásfürdo – Resicabánya – Orsova – Herkulesfürdo – Karánsebes – Lugos – Temesvár – Nagyvárad.

2003. szeptember 5–7. között tartott IX. Partiumi Honismereti Konferencián, Hegyközkovácsiban, a következo eloadások hangzottak el: Hajdú Jeno (Borsi): A nagyságos fejedelem szüloháza; dr. Szénássy Zoltán (Révkomárom): Kuruc világ Komárom megyében; Hitter Ferenc (Felsobánya): Pintye havasi betyár vagy Rákóczi kuruca 1703 augusztusában; Fazekas Lóránd (Szatmárnémeti): A majtényi fegyverletétel emlékoszlopa; Pálkovács István (Temesvár): II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvainak útja a Bánságban – 1906; Nagy Aranka (Nagyvárad): Mányoki Ádám – II. Rákóczi Ferenc arcképfestoje.

Október 29. – Az Újfehértói Városi Múzeum meghívására Dukrét Géza eloadást tartott a helybeli pedagógusoknak II. Rákóczi Ferenc kapcsolata a Partiummal és Erdéllyel címen, majd leleplezték a szabadságharc és II. Rákóczi Ferenc emlékét megörökíto dombormuvet a múzeum falán.

2003. november 2-án megemlékezo ünnepi istentiszteletet tartottunk Tenkén, a református templomban. Tokés László püspök igehirdetése után eloadást tartott Kupán Árpád a Rákóczi szabadságharcról és Borbély Gábor a gyoztes kimenetelu bélfenyéri csatáról. Délután Bélfenyéren kopjafát avattunk a csata emlékére, a régi temetoben. Beszédet mondott Tokés László püspök, Berke Sándor tenkei lelkipásztor és Szabó Ödön történész. Az avatóbeszédet Dukrét Géza tartotta, majd a kopjafát megkoszorúztuk.

November 11. – Dukrét Géza elnök részvett Hajdúszoboszlón Tokés László püspökkel és Gellért Gyula generális direktorral együtt egy egyetemes egyezteto értekezleten. Egyeztették a Partium, Hajdú-Bihar megye, Kárpátalja és Felvidék a Bocskai- és Rákóczi-szabadságharc megemlékezo programjait.

November 28. – Elkészült a Jubileumi Rákóczi Évek füzeteinek elso száma. Ez a következoket tartalmazza: A nyolcéves keretprogram és eseménynaptár, II. Rákóczi Ferenc életének és harcainak kronológiája, II. Rákóczi Ferenc emlékezete: a szabadságharc dokumentumai, a nagy fejedelem vallomásai, önéletrajza, a kortársak és történészek jellemrajzai, Helynévmutató a Rákóczi-szabadságharc erdélyi eseményeihez, Pályázati felhívások.

November 29-én az újvárosi református templomban, Bihar a Rákóczi-szabadságharcban címen tudományos ülésszakot tartottunk, ahol a következo eloadások hangzottak el: Kupán Árpád: Rákóczi-kultusz Nagyváradon; Nánási Zoltán: A Rákóczi-szabadságharc Székelyhíd környékén; Borbély Gábor: A Rákóczi-szabadságharc Bihar megyében.

2004. március 26. Elkészült a Jubileumi Rákóczi Évek könyvsorozatának II. kötete, Istennel a hazáért és a szabadságért címen. A kötet az elozo évben elhangzott eloadásokat tartalmazza.

Március 27–29 – Résztvettünk Borsiban , a II. Rákóczi Ferenc szülohelyén rendezett ünnepélyen, közös szervezésben a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel. Ötven személyes csoporttal indultunk Nagyváradról, köztünk a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium tizenöt diákjával. Az elso nap a miskolci Belvárosi Református Egyházközség fogadott minket. Délután Balassa Zoltán helybeli történész vezetésével megtekintettük Kassa városát, a dóm alagsorában levo Rákóczi-sírokat. Este Hajdú Jeno, a II. Rákóczi Ferenc Emléktársaság elnöke, mint házigazda várt minket Borsiban, s elkísért minket szálláshelyünkre, Szölöskére. Vasárnap délelott egy Bodrog-közi kirándulást szerveztünk. 13 órakor kezdodött a nagyságos fejedelem születésének 328. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepség. A várpalotában tartott istentisztelet után, amelyet Erdélyi Géza, a Szlovákiai Református Egyházkerület püspöke vezetett, az ünnepség a vár elott álló Rákóczi-szobor elott folytatódott. A Himnusz eléneklése után Hajdú Jeno nyitotta meg az ünnepséget. Ünnepi beszédet tartott Tokés László püspök, Hegedus Lóránt püspök, Hazl József, a Rákóczi Szövetség elnöke, Nick Ferenc, a Falvak Kultúráért Alapítvány elnöke és Dukrét Géza a PBMEB elnöke. Szavalat után, zenei kíséret mellett következett a koszorúzás, a végén elénekeltük a Szózatot. Az ünnepély után közös ebéd várta a résztvevoket.

A harmadik nap, Sárospatakon, Virág Sándor tiszteletes várt minket. Megtekintettük a református kollégium könyvtárát, a kollégium múzeumát, majd a Rákóczi-várkastélyt. Hazafelé menet még megálltunk egy órás városnézésre Tokajon.

Május 2. – Könyvbemutató az olaszi református templomban. A Jubileumi Rákóczi Évek II. kötetét Dukrét Géza ismertette a Varadinum-ünnepek nyitó napján.

Május 8-án, a Pályázati díjkiosztó ünnepségen a következo dolgozatokat bíráltuk el: Ábrám Sárközi Lídia (Szatmárnémeti): A Szatmári Német Református Egyház Rákóczi Ferenc szabadságharca idején. Mikló Malvina Krisztina (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc emlékezete. Bancsi Botond Csaba (Gyergyószentmiklós): Isten és Szabadság. Mészáros István (Marosvásárhely): Istennel a hazáért és a szabadságért. Tokés Máté (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc számuzetésben. Rocska Nancy (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc és a kuruc költészet. Szabó Károly (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc emlékezete. Jakab Erno (Nagyvárad): A Rákóczi-szabadságharc a Partiumban és a Bánságban.

Október 16. – A Jubileumi Rákóczi Évek (2003–2011), a Bocskai-évek (2004–2006) és a Balassi-jubileumi év keretében tudományos ülésszakot szerveztünk, közösen a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban. Megnyitó beszédet mondott Tokés László püspök, Dukrét Géza elnök és dr. Kreczinger István, a Bocskai Szövetség elnöke. Majd a következo eloadások hangzottak el: dr. R. Várkonyi Ágnes emeritus professzor: Közép-Európa II. Rákóczi Ferenc politikájában; dr. Magyari András: II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának néhány kérdése; Mészáros Kálmán: A Partium közjogi helyzete a Rákóczi-szabadságharcban; Seres István: A sólyomkoi vár Rákóczi-kori védelme Szoboszlai Sámuel levelezése tükrében; Sárkány Viola: Hol született Bocskai István?; dr. Nyakas Miklós: Bocskai István és a hajdúk; dr. Csorba Csaba: Bocskai István csatái; Kupán Árpád: Balassi Bálint, a végvári vitéz és reneszánsz költo. Ebéd után ünnepi musor következett az egyházkerületi székház dísztermében.

November 6. Pályázati díjkiosztó ünnepség. A Rákóczi szabadságharc és Erdély címen pályázatot hirdettünk az erdélyi és partiumi felekezeti iskolák számára. A beérkezett dolgozatokból nyolcat lehetett elbírálni. A pályázatok elbírálása azok megvédése által történt. A zsuri tagjai Csury István fojegyzo, Kupán Árpád, Borbély Gábor és Dukrét Géza voltak. A dolgozatok meghallgatása után a következo sorrend alakult ki:

I. díj: Nyulas Terézia: A kuruc seregek fegyverzete.

Segíto Mária Római Katolikus Gimnázium, XII. o.

II. díj: – Berke Anna: A kuruc sereg és fegyverzete.

Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, XI. o.

– Iochom Zsolt: Rákóczi-kultusz.

Kézdivásárhelyi Református Kollégium, IX. o.

III. díj: – Földi Tibor: A szatmári béke és elozményei.

Szatmári Református Gimnázium, XII. o.

– Erdei János: A zsibói csata.

Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, XII. o.

Oklevelet kaptak – Eszenyei Péter: A várad-olaszi palánkvár eleste.

Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, XI. o.

– Adorjáni Tünde: II. Rákóczi Ferenc és kurucai.

Kolozsvári Római Katolikus Gimnázium, XI. o.

– Diós István: II. Rákóczi Ferenc, Erdély fejedelme.

Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, XII. o.

2005. április 2-án a Partiumi Keresztény Egyetem Bolyai-termében tartottuk a Partiumi Honismereti Találkozót. Itt hangzott el többek között, Nagy Aranka Bárkányi János a Rákóczi-család gyóntatója és bizalmasa címu eloadása.

2005. szeptember 24–25 között egyesületünk, közösen a Királyhágómelléki Református Egyházkerülettel, emlékkirándulást szervezett Ónod–Eger útvonalon, II. Rákóczi Ferenc Magyarország vezérlo fejedelemmé választásának 300. évfordulója tiszteletére.

Szombat délelott Ónodon az Ónodi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Egyesület tagsága, élén dr. Ágoston István elnökkel, fogadta a társaságot. A programnyitó áhítattal kezdodött a református templomban, Victor Anna lelkipásztor szolgálatával, majd dr. Ágoston István üdvözölte a partiumiakat, Dukrét Géza köszöntötte a helybelieket. Ezután megtekintettük az ónodi várat, ahol Tomka Gábor régész ismertette a vár történetét és a most zajló régészeti kutatások és restaurálások eredményeit. Ezután meglátogattuk a helyi tájház gazdag gyujteményét. A déli harangszó elhangzásakor ünnepélyesen megkoszorúztuk Lorántffy Zsuzsanna szobrát.

Egerben dr. Kádár Zsolt esperes várt minket a Kálvin Házban. Röviden ismertette a református egyház helyzetét a városban, az Egervölgyi Református Egyházmegyét, valamint a Kálvin Ház történetét és szerepét. Ezután városnézésre vitt bennünket, bemutatva a város központját. Vasárnap 10 órától ünnepi istentiszteleten vettünk részt a református templomban. Ezen jelen voltak lelkipásztorok, a Szent György Lovagrend tagjai, fertálymesterek, cserkészek, valamint meghívott vendégek a Partiumból, Ónodról, Szécsénybol és az Egyesült Államokból. A vendégeket dr. Kádár Zsolt esperes köszöntötte, igét olvasott Csury István fojegyzo. Igehirdetés elotti ének után Tokés László püspök hirdetett igét, kiemelve a vezérlo fejedelem, II. Rákóczi Ferenc önfeláldozó harcát a szabadságért. 12 órakor emléktáblát avattunk a Kálvin Házban. Dr. Kádár Zsolt esperes és Tokés László püspök bevezetoje után Dukrét Géza tartotta az avatóbeszédet. Éneklés közben Tokés László püspök leplezte le II. Rákóczi Ferenc tuzzománc emléktábláját, majd a partiumi küldöttség nevében Dukrét Géza helyezte el a kegyelet koszorúját.

15 órától ökumenikus istentisztelet volt az Egri Bazilikában. Dr. Seregély István egri érsek és Tokés László püspök szolgáltak. Mindketten kiemelték a Rákóczi-szabadságharc jelentoségét, nemzetünk mai problémáit, az ökumenizmus fontosságát, a magyar nemzet egységét, határok felett. Majd közösen elénekeltük a magyar és a székely himnuszt. A rendkívül bensoséges istentiszteletet az is mutatta, hogy a megjelentek nagy része sírt a meghatottságtól. Ritkán lehetünk szemtanúi egy ilyen megnyilvánulásnak a magyarországiak és erdélyiek közösségében, ökumenikus keretek között.

Rendezvényünk tudományos ülésszakkal folytatódott az egri vár gótikus püspöki palotájában. Az egybegyulteket dr. Petercsák Tivadar, a Dobó István Vármúzeum igazgatója üdvözölte. Dukrét Géza, elnök bevezetojében ismertette a Jubileumi Rákóczi Évek programját, s beszámolt az eddigi rendezvényekrol, majd a következo eloadások hangzottak el: dr. Csohány János professzor: II. Rákóczi Ferenc vallásügyi politikája; dr. Ágoston István egyháztörténész: II. Rákóczi Ferenc vallásossága; Kupán Árpád történész: Bihar megye és Várad a Rákóczi-szabadságharc idején.

2005. november 13-án emléktáblát avattunk Zsibón, a csata emlékére. Az ünnepséget a református templomban tartottuk. Csomay Árpád generális direktor mondott igét. Molnár Endre helyi lelkipásztor üdvözlo beszéde után Borbély Gábor tartott eloadást A zsibói csata címen. A szilágysomlyói Báthory István cserkészcsapat ünnepi musort mutatott be, Erdei János tanár, cserkészparancsnok vezetésével. A Himnusz eléneklésével zárult a templomi megemlékezés. Ezután kivonultunk a templom udvarára, ahol Dukrét Géza tartott avató beszédet. Lelepleztük a templom külso falán elhelyezett emléktáblát, amelyet Csomay Árpád tiszteletes áldott meg. A Szózat eléneklésével zártuk az ünnepséget.

December 2. – A Partiumi Keresztény Egyetem dísztermében mutatta be a Szigligeti társaság Páskándi Géza: A hazáért és a szabadságért címu darabját. Az eloadás elott Dukrét Géza bemutatta a Rákóczi-könyvsorozatunk harmadik számát.

2006. március 24–26. – A Magyar Szent Korona Szövetség által restauráltatott, II. Rákóczi Ferenc szüloszobájának avató ünnepe Borsiban. Az elso nap vetített eloadásokat mutattak be Sátoraljaújhelyen, az ottani iskolai bentlakásban. Másnap délelott eloadások hangzottak el a Borsi kultúrházában. Dukrét Géza Rákóczi és Erdély kapcsolatáról tartott eloadást. Ebéd után emlékszoba-avatása volt a Rákóczi-várkastélyban. Éjszakai szállás Sátoraljaújhelyen volt. Harmadnap délelott ökumenikus istentisztelet volt Borsiban, a görög katolikus templomban. A rendezvényen jelen volt még Pásztai Ottó és fia.

2006. május 20-án tartott pályázati díjkiosztó ünnepségen ebben a témában csak diák kategóriában érkezett dolgozat: Tokés Ilona: II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemsége; Kiss Éva: Út a szabadságig – II. Rákóczi Ferenc; Király Ildikó: II. Rákóczi Ferenc muvelodéspolitikája.

Szeptember 1–3 között Szilágycsehen, a példásan restaurált református templomban szerveztük meg a XII. Partiumi Honismereti Konferenciát. Borbély Gábor (Nagyvárad) Bocskai István szabadságharcáról, Kupán Árpád (Nagyvárad) II. Rákóczi Ferenc muvelodéspolitikájáról értekezett.

2006. november 18-án konferenciát tartottunk a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központban, ahol a következo eloadások hangzottak el: Dr. Kovács Sándor Iván (Budapest): „A meghitt fürtös Rákóczi-fej”. A fejedelem mint politikus és a néphagyomány Rákóczija; Kiss Endre József (Sárospatak): Könyvkultúra a Fejedelem környezetében; Lukács Olga (Kolozsvár): II. Rákóczi Ferenc oktatás és muvelodéspolitikája; Kupán Árpád (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc muvelodéspolitikája; Dr. Nyakas Miklós (Hajdúböszörmény): A bécsi békekötés; Sárkány Viola (Kismarja): A fejedelmi háztól a fejedelmi sírba; Dukrét Géza (Nagyvárad): Száz évvel ezelott hozták haza a Fejedelem hamvait.

2007. április 1. II. Rákóczi Ferenc születésének megünneplése alkalmával a Borsi- várkastélyban Dukrét Gézát kérték fel az új emléktábla leleplezésére, közösen a sátoraljaújhelyi polgármesterrel.

2007. május 5-én értékeltük ki, a Varadinum ünnepségek keretében, a 2006 novemberében meghirdetett pályázatunkat, amelyre a következo pályamunkák érkeztek be, a többi dolgozattal együtt: felnott kategóriában: Kovács Rozália (Érmihályfalva): Gencsy Zsigmond Rákóczi hadainak ezeres kapitánya; Mandula Tibor (Szatmárnémeti): II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé való beiktatásának elozményei.

Diák kategóriában: Lázár Mónika: Rákóczi Erdélyben; Vági Tímea Edina: Az országért – II. Rákóczi Ferenc Erdélyben; Szakács Orsolya: A magyar nemzet egysége. Rákóczi Erdélyben.

2007. augusztus 31. – szeptember 2. között tartottuk a XIII. Partiumi Honismereti Konferenciát Szatmárnémetiben. Itt a következo eloadások hangzottak el: Kupán Árpád (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választása; Dr. Csorba Csaba (Budapest): Várak a Tiszántúlon a Rákóczi-szabadságharc idoszakában; Nagy Aranka (Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc diplomáciája; Starmüller Géza (Kolozsvár): Szatmár vára. Bocskai István címere.

2010 április 9–11. – A Jubileumi Rákóczi Évek keretében kirándulást szerveztünk a Felvidékre, a következo útvonalon: Miskolc – Kassa – Csécs / Borsi – Jászói apátság – Szepsi városnézés – Torna – Csécs / Széphalom – Sátoraljaújhely – Sárospatak. Meglátogattuk Kassán II. Rákóczi Ferenc síremlékét, koszorúztunk szülohelyén, a borsi várkastélyban. Harmadik nap meglátogattuk Széphalmon a Magyar Nyelv Múzeumát, Kazinczy sírját, Sárospatakon pedig a református kollégium nagykönyvtárát.

2011. március 19. A Jubileumi Rákóczi Évek záróülése – Nagykároly. Az ülést a Nagykárolyi Esperesi Hivatal üléstermében rendeztük. A több mint hetven személy színültig megtöltötte a termet. Az ülést megtisztelte jelenlétével Fotiszteletu Csury István református püspök, Nagy Sándor esperes, dr. R. Várkonyi Ágnes akadémikus asszony, Budapestrol, dr. Csorba Csaba, a Kazinczy Ferenc Társaság alelnöke, Sátoraljaújhelyrol, Kiss Endre József a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárának igazgatója, a Kazinczy Társaság titkára, az isaszegi Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány kilenctagú küldöttsége, Révász Gizella elnök vezetésével, dr. Dénes Zoltán debreceni egyetemi tanár. Az áhítatot fotiszteletu Csury István püspök tartotta. Öt eloadás hangzott el: Szocs Péter (Szatmárnémeti): A szatmári vár a Rákóczi-szabadságharc alatt. Hágó Nándor (Nagykároly): Károlyi Sándor a hadvezér és a gazda. Dr. R. Várkonyi Ágnes (Budapest): II. Rákóczi Ferenc és a szatmári béke. Lukács Olga (Kolozsvár): Rákóczi sorsdönto találkozása a kamalduliakkal. Kupán Árpád Nagyvárad): II. Rákóczi Ferenc életmuvének idoszerusége. Kiss Endre József (Sárospatak): Miért érezheti magáénak II. Rákóczi Ferenc kegyességét valamennyi keresztyén felekezet? Ezután egy könyvbemutató következett: a Rákóczi-könyvsorozat IV. kötetét Dukrét Géza ismertette. Ebéd után megkoszorúztuk a majtényi emlékmuvet. Itt említem meg, hogy a készülo V. kötet az itt elhangzott eloadásokat fogja tartalmazni.

Rövid összegzésként elmondanám, hogy összesen tizenegy tudományos ülésszakot szerveztünk, különbözo helyszíneken, ahol 60 eloadás hangzott el. Az elhangzott eloadások alapján eddig négy kötet jelent meg, Jubileumi Rákóczi Évek – Istennel a hazáért és a szabadságért címen. A négy meghirdetett pályázatra 23 dolgozat érkezett, amelyeket felnott és diák kategóriában bíráltak el, díjakat és könyveket átadva. Rákóczi nyomában hét kirándulást szerveztünk, egy kiállítást nyitottunk meg, kopjafát avattunk Bélfenyéren, emléktáblát lepleztünk le Egerben, Zsibón és Borsiban. Úgy érzem, hogy a 2003-ban összeállított nyolcéves programunkat nagyjából betartottuk, véleményem szerint sikeresnek mondható.

 

Nagyvárad, 2011. október 30.